- oblicza epok 3.1

Oblicza epok, czyli jakie sekrety kryje w sobie język polski

Oblicza epok, czyli jakie sekrety kryje w sobie język polski

Na co dzień, każdy z nas posługuje się językiem polskim. Potrafimy odmieniać słowa, tworzyć poprawny szyk zdań, czy też znamy zasady ortografii. To wszystko od najmłodszych lat zostawało przekazywane nam przez naszych rodziców/dziadków/rodzeństwo. Jednak język polski to nie tylko ortografia, interpunkcja, zdania. To także epoki, pojawiające się w nich symbole, wydarzenia – które pozwalały kształtować się poszczególnym nurtom. Aby poznawać tę wiedzę, w każdej szkole istnieje przedmiot ” język polski”, który pozwala na przekazywanie tej wiedzy uczniom. Aby zaciekawić uczniów, pokazać im jakie charakterystyczne motywy sprzed lat mogą znów powrócić – powstał podręcznik “Podręcznik “Oblicza epok 3.1” dostępny online“.

Oblicza epok – seria ciekawych podręczników

Seria podręczników powstała dzięki pracy specjalistów w oparciu o opinię doświadczonych nauczycieli. To właśnie oni poprzez codzienną pracę z uczniem wiedzą, jaki sposób nauki sprawdza się najlepiej. Dzięki ich opinii powstały trzy serie.

Pierwsza podzielona została na:
– średniowiecze
– biblia w literaturze i kulturze
– literatura Greków i Rzymian

W drugiej części zamieszczono nurt romantyzmu:
– zagadnienia i geneza danej epoki
– wizja współczesnego świata w rozumieniu romantyzmu
– główne założenia romantyzmu oraz manifest romantyczności
– nawiązanie do romantyczności w późniejszych dziełach literackich

Natomiast część trzecia zawiera w sobie takie zagadnienia, jak:
– teksty Młodej Polski (wśród nich pojawia się między innymi Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”, Stanisław Wyspiański “Wesele”, Władysław Stanisław Reymont “Chłopi”
– teksty Dwudziestolecia Międzywojennego (między innymi tekst Stefana Żeromskiego “Przedwiośnie”)

Zalety, jakie posiada w sobie podręcznik “oblicza epok 3.1”

Seria tych podręczników jest jedną z nowszych, która ukazała się na rynku. Przekazuje ona wiedze uczniom w łatwy i przyjemny sposób. Jednak to nie koniec zalet i korzyści wynikających z posiadania tej książki. Do nich należą także:
– materiał, który został opracowany w sposób chronologiczny
– konteksty umieszczone w podręczniku odnoszą się do dziedzin kultury, znane z dnia codziennego. Taki zabieg pozwala uczniom łatwiej zrozumieć przekazywaną wiedzę
– pojawia się praca z tekstem, co jest dobrym przygotowaniem do egzaminu maturalnego
– wyszczególnione zostały najważniejsze informację
– stworzono ramki, które podczas każdej lekcji szczególną uwagę zwracają na ważne wydarzenia i postacie
– teksty kultury dobrane zostały w sposób zróżnicowany aby ukazać powtarzalność motywów literackich na przestrzeni minionych epok
– po każdej lekcji pojawiają się zadania, które utrwalają zdobytą wiedzę

Ponadto podręcznik po każdym dziale przygotowany ma test, który sprawdzi zdobytą wiedzę. Takie powtórki, to także klucz do zdanej matury.